สำนักงานใหญ่ :

35/403 โกลเด้นแฟคทอรี่ ถนนเอกชัย แขวงบางน้ำจืด อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย

ติดต่อฝ่ายขาย :

TEL : 034-450504 ต่อ 310
มือถือ : 081-565-8712
Fax : 034-494-558
Email : [email protected]

ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ :

TEL : 034-450504 ต่อ 214
โทรศัพท์ : 081-565-8711
Fax : 034-494-558

FOLLOW US

Facebook :

Tato Frozen Foods อาหารแช่แข็ง

Line :

@ck-shop

Instagram :

taito_ckshop.official