บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รับผลิตไก่ปรุงสุกแช่แข็ง และจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ ชิกเก้นแร๊พ” ( Chicken Rap) และ ไตโตะ (Taito’ )

จึงได้กลายมาเป็นจุดกําเนิดของ บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ต่อยอดธุรกิจ โดยการรับ OEM ผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกแช่แข็ง / ผู้ผลิต อาหารแปรรูปไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง ภายใต้แบรนด์ “ชิกเก้นแร๊พ” ( Chicken Rap) และ แบรนด์ “ไตโตะ” (Taito’) ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน ภายใต้กระบวนการผลิต จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ ความสดสะอาดปลอดภัยอย่างเคร่งครัด แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติของอาหารที่แสนอร่อยได้อย่างลงตัว

นโยบายด้านคุณภาพ

พัฒนา และปรับปรุงทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ

นโยบายด้านบุคลากร

พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืนต่อองค์กร

นโยบายหลังการขาย

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ

นโยบายด้านสังคม

สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า พนักงาน และสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน