บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รับผลิตไก่ปรุงสุกแช่แข็ง และจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ ชิกเก้นแร๊พ” ( Chicken Rap) และ ตาโตะ (Tato’ )

ความเป็นมาจากประสบการณ์กว่า 45 ปี ของครอบครัว ในธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายแป้งสําหรับประกอบอาหารและแป้งทําขนม
แบรนด์ครัววังทิพย์ แบรนด์แม่สมจิตต์ แบรนด์กระต่ายบิน

จึงได้กลายมาเป็นจุดกําเนิดของ บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ต่อยอดธุรกิจ โดยการรับ OEM ผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกแช่แข็ง / ผู้ผลิต อาหารแปรรูปไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง ภายใต้แบรนด์ “ชิกเก้นแร๊พ” ( Chicken Rap) และ แบรนด์ “ตาโตะ” (Tato’) ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน ภายใต้กระบวนการผลิต จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ ความสดสะอาดปลอดภัยอย่างเคร่งครัด แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติของอาหารที่แสนอร่อยได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ยังเป็น ผู้จัดจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ประเภทไก่ปรุงสุกแปรรูป กว่า 50 เมนู ภายใต้แบรนด์ “ชิกเก้นแร๊พ” ( Chicken Rap) และ ตาโตะ (Tato’) เพื่อขยายความอร่อยให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยและคนทั่วโลก จะสามารถได้รับประทานอาหารที่แสนอร่อยและมีความสุขไปพร้อมกับเรา ในนาม บริษัท นิวสตาร์ฟู้ดส์เทรดดิ่ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

VISION

เรามุ่งมั่นผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็ง
ที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
We Produce Quality Products
และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางธุรกิจ

VISION

นโยบายด้านคุณภาพ

พัฒนา และปรับปรุงทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ

นโยบายด้านบุคลากร

พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืนต่อองค์กร

นโยบายหลังการขาย

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ

นโยบายด้านสังคม

สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า พนักงาน และสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน