บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รับผลิตไก่ปรุงสุกแช่แข็ง และจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ ชิกเก้นแร๊พ” ( Chicken Rap) และ ตาโตะ (Tato’ )

Contract manufacturing frozen products and distributing under the “Chicken Rap” and “Tato” brands.

Our 45 years of solid background in the family-owned business, a large-scale cooking starch distributor
of renowned Krua Wang Tip, Mae Som Chit, and Kra Tai Bin trademark extends our specialty to the
frozen food business New Star Frozen Food Co., Ltd.

We offer premium made OEM products and distributed our products under brands “Tato” and “Chicken Rap”
by our specialists and the latest technology available, guaranteeing customer satisfaction
along with strictly sanitized processes protocol.

Beyond that, we have launched over 50 menus under the brands Chicken Rap and Tato, expanding the
mouth-watering taste for our customers thoroughly. We sincerely wish people from Thailand
and all over the globe could enjoy our meals with us on behalf of New Star Foods Trading (Thailand) Co., Ltd.

VISION

We strive to produce the high-quality and hygienic frozen foods to improve the quality of Thai people’s lives
“We Produce Quality Products”
and be the best service in the business field.

VISION

The policy of the quality

To develop and improve all processes to be the best product.

The policy of the personnel

To develop the potential of all-level employees to create sustainable knowledge for the organization.

The policy of the after-sales service

To survey customers’ satisfaction regularly to improve our product and service.

The policy of the society

To create a mutual benefit in the long run for customers, employees, and the society sustainably.